UnternehmenCompanyEntrepriseUnternehmenEmpresaКомпанияFöretaget企业AziendaŞirketEmpresaEmpresa
Sie befinden sich hier: Företaget / 

Företaget

Kerfa®, är ett kompetent medelstort företag som sedan 1980 är er betrodda partner för industriell ugnsbyggnad och konstruktion av elvärmeapparater.

Orten

Vi på Kerfa® utvecklar, konstruerar och producerar våra produkter i Hagen, i Ruhrområdet, Tysklands industriella hjärta.

Produkterna

Kerfa® SAVAC® Värme- och isolersystem för elektriska och gasvärmda ugnar och apparater. Skräddarsydda enligt kundens specifikation.

Självklart

Kunden är med sina interessen, önskemål och uppgifter i centrum för alla våra aktiviteter. Högsta kundnytta och nöjdhet är målet med allt vi gör.

Gruppen av företag

Kerfa ingår i en medelstor företagsgrupp som även omfattar divisionerna Axel Tiede (säkerhetssystem, barriärer och vändkors, www.axel-tiede.de) och Elogic (dammutsugssystem och processfiltrering, www.elogic.de ).